Báo giá

Báo giá khoan khảo sát địa chất

Đơn giá khảo sát gồm GIÁ KHOAN + VẬN CHUYỂN

Đơn giá khoan là 280.000 đồng / mét bao gồm:

 • Khoan hiện trường
 • Thí nghiệm SPT hiện trường
 • Thí nghiệm mẫu trong phòng
 • Lập báo cáo địa chất 5 bộ
 • Pháp nhân công ty đầy đủ cho xin phép xây dựng

Giá vận chuyển máy móc thiết bị đi và về:

 • Khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh: 2.000.000 đồng
 • Bình Dương, Đồng Nai, Long An: 3.000.000 đồng
 • Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang: 4.000.000 đồng
 • Các tỉnh khác giá tính 12.000 đ/1km

Báo giá khoan khảo sát địa chất tại Tp.HCM

Báo giá khoan khảo sát địa chất 1 hố khoan sâu 20m/hố tại Quận 9, Tp.HCM:

 • Khoan + thí nghiệm SPT + thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng
 • Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về
 • Hồ sơ bàn giao: 5 bộ
 • Pháp nhân: Giấy ĐKKD, Las, Chứng chỉ hành nghề Chủ trì
 • Thời gian hoàn thành: 5 ngày kể từ ngày khoan.

TRỌN GÓI : 8.000.000 ĐỒNG (Tám triệu đồng)

Báo giá khoan khảo sát địa chất 2 hố khoan sâu 30m/hố tại Quận 3, Tp.HCM:

 • Khoan + thí nghiệm SPT + thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng: 60m x 280.000 đ/m = 16.800.000 đồng
 • Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về: 2.000.000 đồng
 • Hồ sơ bàn giao: 5 bộ
 • Pháp nhân: Giấy ĐKKD, Las, Chứng chỉ hành nghề Chủ trì

TỔNG CỘNG : 18.800.000 ĐỒNG (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Báo giá khoan khảo sát địa chất 3 hố khoan sâu 40m/hố tại Quận 7, Tp.HCM:

 • Khoan + thí nghiệm SPT + thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng: 120m x 280.000 đ/m = 33.600.000 đồng
 • Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về: 2.000.000 đồng
 • Hồ sơ bàn giao: 5 bộ
 • Pháp nhân: Giấy ĐKKD, Las, Chứng chỉ hành nghề Chủ trì

TỔNG CỘNG : 35.600.000 ĐỒNG (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Báo giá khoan khảo sát địa chất tại Bình Dương

Báo giá khoan khảo sát địa chất 1 hố khoan sâu 20m/hố tại TX.Thuận An, Bình Dương:

 • Khoan + thí nghiệm SPT + thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng
 • Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về
 • Hồ sơ bàn giao: 5 bộ
 • Pháp nhân: Giấy ĐKKD, Las, Chứng chỉ hành nghề Chủ trì
 • Thời gian hoàn thành: 5 ngày kể từ ngày khoan.

TRỌN GÓI : 8.000.000 ĐỒNG (Tám triệu đồng)

Báo giá khoan khảo sát địa chất 2 hố khoan sâu 30m/hố tại Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương:

 • Khoan + thí nghiệm SPT + thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng: 60m x 280.000 đ/m = 16.800.000 đồng
 • Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về: 3.000.000 đồng
 • Hồ sơ bàn giao: 5 bộ
 • Pháp nhân: Giấy ĐKKD, Las, Chứng chỉ hành nghề Chủ trì

TỔNG CỘNG : 19.800.000 ĐỒNG (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Báo giá khoan khảo sát địa chất 3 hố khoan sâu 40m/hố tại Tân Uyên, Bình Dương:

 • Khoan + thí nghiệm SPT + thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng: 120m x 280.000 đ/m = 33.600.000 đồng
 • Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về: 3.000.000 đồng
 • Hồ sơ bàn giao: 5 bộ
 • Pháp nhân: Giấy ĐKKD, Las, Chứng chỉ hành nghề Chủ trì

TỔNG CỘNG : 36.600.000 ĐỒNG (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Báo giá khoan khảo sát địa chất tại Long An

Báo giá khoan khảo sát địa chất 1 hố khoan sâu 20m/hố tại Bến Lức, Long An:

 • Khoan + thí nghiệm SPT + thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng
 • Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về
 • Hồ sơ bàn giao: 5 bộ
 • Pháp nhân: Giấy ĐKKD, Las, Chứng chỉ hành nghề Chủ trì
 • Thời gian hoàn thành: 5 ngày kể từ ngày khoan.

TRỌN GÓI : 9.000.000 ĐỒNG (Chín triệu đồng)

Báo giá khoan khảo sát địa chất 2 hố khoan sâu 30m/hố tại Tp.Tân An, Bình Dương:

 • Khoan + thí nghiệm SPT + thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng: 60m x 280.000 đ/m = 16.800.000 đồng
 • Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về: 3.000.000 đồng
 • Hồ sơ bàn giao: 5 bộ
 • Pháp nhân: Giấy ĐKKD, Las, Chứng chỉ hành nghề Chủ trì

TỔNG CỘNG : 19.800.000 ĐỒNG (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Báo giá khoan khảo sát địa chất 3 hố khoan sâu 40m/hố tại KCN Long Hậu, Long An:

 • Khoan + thí nghiệm SPT + thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng: 120m x 280.000 đ/m = 33.600.000 đồng
 • Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về: 3.000.000 đồng
 • Hồ sơ bàn giao: 5 bộ
 • Pháp nhân: Giấy ĐKKD, Las, Chứng chỉ hành nghề Chủ trì

TỔNG CỘNG : 36.600.000 ĐỒNG (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Đơn giá áp dụng từ 05/2018

Giá ưu đãi đến hết tháng 12/2018 đã bao gồm tiền thí nghiệm mẫu

Ưu đãi này chỉ áp dụng đến hết T12/2018. Áp dụng giảm giá 100% tiền thí nghiệm mẫu. Hết tháng 12, phần thí nghiệm sẽ tính thêm 80.000 đồng / mẫu

Hotline: 0903 622 996