Dịch vụ

Khảo sát địa chất

construction1Khảo sát địa chất là sử dụng máy khoan XI-1 hay HT-150E khoan sâu vào bên trong lòng đất để xác định địa tầng và lấy mẫu thí nghiệm trong phòng xác định cường độ chịu tải của đất.

Khoan khảo sát địa chất được áp dụng cho các công trình lớn: nhà cao tầng, các công trình công cộng: trường học, bệnh viện, các công trình giao thông: cầu, cảng, bến xe,…

Chiều sâu hố khoan và số lượng hố khoan khảo sát địa chất phụ thuộc vào quy mô, tính đất của từng công trình, mỗi đơn nguyên sẽ có 3 hố khoan khảo sát địa chất. Chiều sâu hố khoan tùy thuộc vào địa tầng tại khu vực khảo sát sao cho khoan đến lớp đất có khả năng chịu tải cho công trình.

Khảo sát địa chất kết hợp với thí nghiệm SPT hiện trường có thể đánh giá sơ bộ khả năng chịu tải của đất nền. Mẫu đất trong hố khoan sẽ được thu thập về phòng thí nghiệm phân tích để đánh giá, phân loại và các định khả năng chịu tải của đất.

Thời gian thực hiện khoan khảo sát địa chất từ 7-20 ngày tùy theo số lượng hố khoan và chiều sâu khoan.

Sau khi khoan và thí nghiệm xong, công tác lập báo cáo khảo sát địa chất được tiến hành, kết thúc quá trình khảo sát sẽ cho ra sản phẩm là bộ hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa chất.

Khoan khảo sát địa chất cho kết quả dùng cho thiết kế tính toán móng và phương án móng thích hợp cho công trình.

Quy trình khoan khảo sát địa chất

  • Lập phương án nhiệm vụ khảo sát.
  • Nhận bàn giao mặt bằng từ Chủ đầu tư.
  • Khoan khảo sát địa chất hiện trường.
  • Nghiệm thu hiện trường.
  • Thí nghiệm mẫu đất trong phòng.
  • Lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất.
  • Bàn giao hồ sơ báo cáo cho Chủ đầu tư.
  • Thanh lý, nghiệm thu hoàn thành khảo sát.