Dịch vụ

Thiết kế cấp nước

construction1Nước sinh hoạt không thể thiếu cho đời sống hàng ngày. Công tác thiết kế đường ống cấp nước nhằm mục đích phục vụ nước sinh hoạt cho bà con rất cần thiết và cấp bách.

Công tác Thiết kế cấp nước  được công ty chúng tôi thực hiện trên khắp các quận huyện tại tp.Hồ Chí Minh. Ngoài thiết kế mới, công tác cải tạo lại đường ống cấp nước cũ cũng được thực hiện.

Thiết kế cấp nước

Quy trình thiết kế cấp nước

  • Lập nhiệm vụ – phương án khảo sát xây dựng.
  • Đo đạc, khảo sát hiện trạng ngoài thực địa.
  • Thiết kế.
  • Lập dự toán.
  • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
  • Lập báo cáo khảo sát xây dựng.