Dự án - Bến Xe Miền Đông Mới

Bến Xe Miền Đông Mới


More Information

Bến Xe Miền Đông Mới
Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh & TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương
04 hố khoan, mỗi hố sâu 60m
Thực hiện: 10/2014

Khối lượng khoan: 04 hố khoan, mỗi hố sâu 60m.
Ký hiệu hố khoan như sau: HK1, HK2, HK3, HK4.
Khoan trên cạn Mét 60m x 4hố = 240m
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 120
Thí nghiệm SPT Lần 120
Thời gian thực hiện : 25 ngày

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - SAMCO