Dự án - Bến Xe Miền Đông Mới

Bến Xe Miền Đông Mới


Project Description

Dự án “XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NHÀ GA BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI” đã được đội khoan khảo sát địa chất Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường từ ngày 12/12/2016 đến ngày 20/12/2016 bằng máy khoan cố định, bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit và thí nghiệm trong phòng từ 13/12/2016 đến 23/12/2016

PROJECT LOCATION:

Quận 9, Tp.HCM & TX.Dĩ An, Bình Dương

PROJECT TYPE:

Khảo sát địa chất

PROJECT COST:

$100,000

CLIENT:

Samco