Dự án - Cao Ốc Căn Hộ An Dân

Cao Ốc Căn Hộ An Dân


More Information

Cao Ốc Căn Hộ An Dân
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Khối lượng khoan: 02 hố khoan, mỗi hố sâu 40m.
Thực hiện: 07/2014

Ký hiệu hố khoan như sau: HK1, HK2.
Khoan trên cạn Mét 40m x 2hố = 80m
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 40
Thí nghiệm SPT Lần 40
Thời gian thực hiện : 15 ngày