Dự án - Cáp Treo Và Quần Thể Vui Chơi Giải Trí Biển Hòn Thơm

Cáp Treo Và Quần Thể Vui Chơi Giải Trí Biển Hòn Thơm


More Information

Địa điểm: Đảo Hòn Thơm - Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang

khoan: :04 hố khoan, 3 hố khoan sâu 20.0m, 1 hố khoan sâu 19.0m.
Ký hiệu hố khoan như sau:HK1, HK2, HK3, HK4
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 19
Thí nghiệm SPT Lần 19
Thời gian thực hiện : 15 ngày

 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NPT