Dự án - Chung Cư Marina Tower

Chung Cư Marina Tower


More Information

Công trình: Chung Cư Marina Tower

Địa điểm: Phường Vĩnh Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Khối lượng khoan: 05 hố khoan. 01 hố khoan sâu 80.0m, 01 hố khoan sâu 45.0m, 01 hố khoan sâu 40.0m. 02 hố khoan sâu 35.0m.
Ký hiệu hố khoan như sau: HK1, HK2, HK3, HK4
HK5.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu113
Thí nghiệm SPT Mẫu 113
Thời gian thực hiện : 10 ngày

Thực hiện: 03/2018