Dự án - Chung Cư Tân Tạo Plaza 3

Chung Cư Tân Tạo Plaza 3


More Information

Công trình: Chung Cư Tân Tạo Plaza 3

Địa điểm: Đường Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Khối lượng khoan: : 02 hố khoan. Trong đó 01 hố khoan sâu 55.0m, 01 hố khoan sâu 50.0m.
Ký hiệu hố khoan như sau:HK1, HK2
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 52
Thí nghiệm SPT Mẫu 52
Thời gian thực hiện 9 ngày

Thực hiện: 09/2018