Dự án - Citi New York

Citi New York


More Information

Công trình: Nhà Ở Cao Tầng Kết Hợp Thương Mại Dịch Vụ Văn Phòng Lô H2-01 Và H2-04 (Citi New York)

Địa điểm: Khu Dân Cư Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Khối lượng khoan: - 05 hố khoan sâu 50.0m. (HK1÷HK5), 02 hố khoan sâu 40.0m (HK6, HK7).
Ký hiệu hố khoan như sau:HK1, HK2, HK3, HK4, HK5, HK6, HK7.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu165
Đo mực nước ngầm sau 24h hố 07
Thí nghiệm nén cố kết Mẫu 10
Thí nghiệm nén ba trục UU Mẫu 4
Thí nghiệm nén ba trục CU Mẫu 4
Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông Mẫu 2
Thí nghiệm SPT Lần165
Thí nghiệm nén cố kết: Mẫu 02
Thời gian thực hiện : 30 ngày

Thực hiện: 12/2017