Dự án - Citi Rosa

Citi Rosa


More Information

Khu Nhà Liên Kế B1-10 & B1-12

Khu Dân Cư Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Khối lượng khoan: 2 hố khoan sâu 20m, 1 hố khoan sâu 25m
Ký hiệu hố khoan như sau:HK1, HK2, HK3.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu42
Thí nghiệm SPT Lần42
Thí nghiệm đo điện trở suất Mẫu 1-Hk1
Thời gian thực hiện : 22 ngày

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚC