Dự án - Dự Án Địa Trung Hải

Dự Án Địa Trung Hải


More Information

Công trình: Dự Án Địa Trung Hải

Địa điểm: Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Khối lượng khoan: 14 hố khoan sâu 20m,
Ký hiệu hố khoan như sau:HK1, HK2, HK3, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK12, HK13, HK14.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu13
Thí nghiệm SPT Lần14
Thí nghiệm cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc Mẫu 14
Thời gian thực hiện : 28 ngày

Thực hiện: 12/2017