Dự án - Học Viện Anh Quốc UK

Học Viện Anh Quốc UK


More Information

Địa điểm: Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Khối lượng khoan: : 03 hố khoan, 01 hố sâu 50.0m, 02 hố sâu 45.0m.
Ký hiệu hố khoan như sau: HK1, HK2, HK3.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 67
Thí nghiệm SPT Lần 67
Thí nghiệm cắt cánh hiện trường Điểm 10
Thí nghiệm nén cố kết Mẫu 15
Thí nghiệm nén ba trục CU Mẫu 4
Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông Mẫu 2
Thời gian thực hiện : 15 ngày

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ