Dự án - Khu Công Viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc

Khu Công Viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc


More Information

Công trình: Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Nội Bộ Khu I  (Khu Cổ Đại) Trong Khu Công Viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc

Địa điểm: Phường Long Bình, Quận 9, Tp.Hcm

Khối lượng khoan: 7 hố khoan, 4 hố khoan sâu 25.0m, 2 hố khoan sâu 12.0m,1 hố khoan sâu 29.0m
Ký hiệu hố khoan như sau:HKC1, HKC2, HKC3, HKC4, HKC5 ,HKC6, HKC7
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu47
Thí nghiệm SPT Mẫu 47
Thí nghiệm nén ba trục CU Mẫu 07
Thí nghiệm nén ba trục UU Mẫu
07
Thí nghiệm nén nở hông QU Mẫu
07
Thí nghiệm nén cố kết Mẫu 07
Thời gian thực hiện : 10 ngày

Thực hiện : 04/2018