Dự án - Khu Dân Cư Việt Úc

Khu Dân Cư Việt Úc


More Information

Công trình: Khu Dân Cư Việt Úc

Địa điểm: Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Khối lượng khoan: :17 hố khoan,
Mỗi hố khoan sâu 15.0m.
Ký hiệu hố khoan như sau:HK1, HK2, … HK17.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu120
Thí nghiệm SPT Mẫu 120
Quan trắc mực nước ngầm Hố 17
Thí nghiệm nén cố kết Mẫu 17
Thí nghiệm nén ba trục CU Mẫu 17
Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông Mẫu 1
Thời gian thực hiện :21 ngày

Thực hiện: 08/2018