Dự án - Khu Nghỉ Dưỡng Hải Âu Resort

Khu Nghỉ Dưỡng Hải Âu Resort


More Information

Địa điểm: Tổ 8, Khu 6, Khu Du Lịch Dân Cư Bắc Và Nam Bãi Trường, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Khối lượng khoan: 04 hố khoan, 03 hố khoan sâu 20.0m, 01 hố khoan sâu 40.0m.
Ký hiệu hố khoan như sau: HK2, HK3, HK5: 20.0m
HK4: 40.0m
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 50
Thí nghiệm SPT Lần50
Thời gian thực hiện : 22 ngày

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC HẢI ÂU