Dự án - Nhà xưởng công ty Sheico

Nhà xưởng công ty Sheico


More Information

Xây dựng nhà xưởng kỳ 2 công ty Sheico tại KCN Đông Nam
KCN Đông Nam, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh
Khối lượng khoan: 5hố x 30m + 5 hố x 50m
Thực hiện: 02/2014

Khối lượng khoan: 5hố x 30m + 5 hố x 50m
Ký hiệu hố khoan như sau: HK1, HK2, HK3, …, HK9, HK10.
Khoan trên cạn Mét = 400m
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 200
Thí nghiệm SPT Lần 200
Thời gian thực hiện : 25 ngày