Dự án - Tòa nhà VP & căn hộ Orchard Garden

Tòa nhà VP & căn hộ Orchard Garden


More Information

Tòa nhà thương mại dịch vụ văn phòng & căn hộ (Orchard Garden)
128 Hồng Hà, Phường 9, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Khối lượng khoan: 3 hố khoan, sâu 80m.
Thực hiện: 03/2014

Khối lượng khoan: 3 hố khoan, sâu 80m.
Ký hiệu các hố khoan như sau: HK1, HK2, HK3.
Khoan trên cạn Mét 80m x 3hố = 240m
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 120
Thí nghiệm SPT Lần 120
Thời gian thực hiện : 35 ngày