Dự án - Trụ Sở Công Ty TNHH Chăn Nuôi NEW HOPE Bình Định

Trụ Sở Công Ty TNHH Chăn Nuôi NEW HOPE Bình Định


More Information

Công trình: Trụ Sở Công Ty TNHH Chăn Nuôi NEW HOPE Bình Định

Địa điểm: Thôn 4, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI NEWHOPE BÌNH ĐỊNH

Khối lượng khoan: 15 hố khoan. 12 hố khoan sâu 10m, 1 hố khoan sâu 6.5m, 1 hố khoan sâu 6.7m, 1 hố khoa sâu 17.5m
Ký hiệu hố khoan như sau:HK1, HK2, HK3, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK12, HK13, HK14, HK15.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu57
Thí nghiệm SPT Mẫu 57
Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông Mẫu 02 (HK2, HK14).
Thời gian thực hiện : 20ngày

Thực hiện: 04/2018