Dự án - Trường Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh


More Information

Công trình: Trường Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh

Địa điểm: Khu Dân Cư Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Khối lượng khoan: :33 hố khoan (01 hố khoan sâu 66.0m, 05 hố khoan sâu 60.0m, 1 hố khoan sâu 55.0m, 02 hố khoan sâu 54.0m, 01 hố khoan sâu 53.0m, 01 hố khoan sâu 51.0m, 05 hố khoan sâu 45.0m. 12 hố khoan sâu 35.0m, 1 hố khoan sâu 23.0m, 01 hố khoan sâu 19.0m, 02 hố khoan sâu 10.0m, 01 hố khoan sâu 5.0m).
Ký hiệu hố khoan như sau:HK1, HK2, HK3, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK12, HK13, HK14, HK15, HK16, HK17, HK18, HK19, HK20, HK21, HK22, HK23, HK24, HK25, HK26, HK27, HK28, HK29, HK30, DT1, DT2, DT3.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu667
Thí nghiệm SPT Mẫu 667
Thí nghiệm cắt cánh hiện trường Điểm 77
Thí nghiệm đo điện trở suất Điểm 25
Quan trắc mực nước ngầm Giếng 3
Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng Giếng 4
Thí nghiệm nén cố kết Mẫu 15
Thí nghiệm ba trục UU Mẫu 15
Thí nghiệm ba trục CU Mẫu 15
Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông Mẫu 04
Thời gian thực hiện :30 ngày

Thực hiện: 07/2018