Dự án


View Project...

Bến Xe Miền Đông Mới

New York

Dự án “XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NHÀ GA BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI” đã được đội khoan khảo sát địa chất Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường từ ngày 12/12/2016 đến ngày 20/12/2016 bằng máy khoan cố định, bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit và thí nghiệm trong phòng từ 13/12/2016 đến 23/12/2016

View Project...

Villa Làng Tôi

New Jersey

Công trình “Villa Làng Tôi, Quận 2” đã được đội khoan khảo sát địa chất Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường từ ngày 06/02/2017 đến ngày 01/02/2017 bằng máy khoan cố định, bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit và thí nghiệm trong phòng từ 29/02/2017 đến 09/03/2017