Các bước khoan khảo sát địa chất công trình

Các bước khoan khảo sát địa chất công trình

Khoan khảo sát địa chất được tiến hành trình tự theo các bước sau:

1- Tiếp nhận nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khoan, lập hợp đồng và lập kế hoạch triển khai công tác khoan;
2- Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan;
3- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan;
4- Làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy;
5- Tiến hành công tác khoan thăm dò, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu, làm các thí nghiệm trong lỗ khoan và các quan trắc cần thiết trong lỗ khoan.

6- Chuyển giao các loại mẫu đến nơi quy định;
7- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường, di chuyển sang lỗ khoan mới;
8- Lập hồ sơ,hoàn chỉnh tài liệu khoan thăm dò của công trình;
9- Tổ chức nghiệm thu công tác khoan khảo sát địa chất;
10- Giao hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất, nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

Các bước khoan khảo sát địa chất công trình được thực hiện theo TCVN 9437:2012 – Quy trình khoan khảo sát địa chất công trình, tiêu chuẩn này được chuyển đổi từ 22TCN 259-2000.

Trình tự của 1 quá trình khoan khảo sát địa chất được thể hiện chi tiết trong tiêu chuẩn TCVN 9437:2012.

Toàn bộ quá trình khoan khảo sát địa chất từ công tác chuẩn bị đến công tác khoan và hoàn thành trong khoảng thời gian 7 đến 20 ngày tùy theo khối lượng khảo sát.

Để biết thêm về các bước khoan khảo sát địa chất công trình vui lòng xem link bên dưới

Xem chi tiết: http://diachat146.vn/quy-trinh-khoan-khao-sat-dia-chat/

Leave a Reply