Chứng chỉ năng lực xây dựng – MS 1070

Chứng chỉ năng lực xây dựng – MS 1070

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 đã được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng MS: 1070 theo quy định tại :

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Kể từ ngày 1/6/2017 tất cả các đơn vị khảo sát xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Chứng chỉ này là 1 phần trong hồ sơ pháp nhân của công ty, trường hợp công ty không có chứng chỉ coi như pháp nhân không hợp lệ, hồ sơ nộp vào Sở xây dựng để xin phép xây dựng chưa hoàn thiện.

xem thêm tại: http://diachat146.vn/chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-cong-ty-146-ma-1070/

 

Leave a Reply